Jméno:
Heslo:

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - 20. 11. 2017 (2. třídní schůzka)

ŠKOLSKÁ RADA (na období 2018 – 2021)

Přípravný a organizační výbor

předseda: Bedřich Bulín, členové: Martin Švanda, Radka Krajíčková, Vladimíra Koprová, Jaroslava Lojková

Volební řád

Volební řád pro volby do školské rady stanovila Rada města Jemnice - počet členů ŠR je 6. Zřizovatel jmenuje 2 členy, pedagogové volí 2 a rodiče (zákonní zástupci) volí také 2 členy ŠR. Volí se tajným hlasováním v kmenové třídě, upravený lístek se vhodí do zapečetěné a školním razítkem označené urny. Za zvoleného člena rady je považován ten, který dosáhne nejvyššího množství hlasů. V případě rovnosti hlasů se stanoví losováním, který provede organizační výbor. Nezvolí-li zákonní zástupci 2 členy rady, jmenuje členy ŠR ředitel školy

 Ustavení školské rady

První zasedání ŠR svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů po provedených volbách Na svém prvním zasedání si nová školská rada zvolí se souhlasem nadpoloviční většiny svého předsedu a místopředsedu a vypracuje a schválí jednací řád.

 Členství ve školní radě

Jedná se o čestnou, dobrovolnou funkci, s níž kandidát souhlasí. Funkční období je tříleté, po jeho uplynutí či odstoupením nebo úmrtím, zaniká.

Termíny: do 15. 11. 2017

 předloží rodiče návrhy kandidátů následujícím způsobem:

-          na lístku v zalepené obálce doručené svými dětmi nebo jinou osobou TU nebo ZŘ

-          osobně na lístku – předají v kanceláři ZŠ nebo ZŘ

-          na e-mailovou adresu: bulin.b@zsjemnice.cz

-          poštou na adresu školy:

Základní škola v Jemnici, p. o.

Nám. Svobody 88

675 31 Jemnice

Pozn.: Nenavrhujte prosím rodiče, kteří jsou zároveň učitelé ZŠ v Jemnici.


Vlastní volby:  20. 11. 2017

při čtvrtletních konzultacích; volební lístky vydává a výdej eviduje třídní učitel; při odchodu ze školy jej vhodíte v přízemí staré budovy do volební urny.

 Zákon č. 561/2004 Sb, §168 – Školská rada

 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Časopis Jemňáček

obrázek
Přečtěte si aktuální, již dvacáté deváté vydání našeho školního časopisu.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici

Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 568450264, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy