logotyp
Vstup do 1. ročníku základní školy je pro každé dítě i jeho rodiče důležitým životním okamžikem. Proto se na Vás obracíme s prosbou, abyste ve výchově svého dítěte spolupracovali se školou a tím napomáhali jeho adaptaci.V jednání a chování dítěte se odrážejí i ustálené návyky z předškolního období. Jsou-li to návyky dobře vštípené, je nové přizpůsobování dítěte škole snadnější. Uvědomte si také, že v tomto období jsou dětem dospělí velkou autoritou, a proto záleží na nich, aby si tuto autoritu udrželi. Abyste svému dítěti usnadnili první krůčky ve škole, chceme Vám nabídnout několik rad:

 

1. Respektujte osobnost dítěte a důvěřujte mu.
2. Snažte se poznat své dítě a porozumět mu.
3. Zaměstnávejte dítě přiměřenými úkoly, které rozvíjejí jeho schopnosti, pamatujte na soběstačnost dítěte při oblékání a obouvání.
4. Buďte při výchově jednotní a důslední.
5. Dávejte dítěti svým chováním příklad, pěstujte v něm užitečné návyky a nespoléhejte jen na slovní poučování.
6. Vytvářejte dítěti klidné a radostné domácí prostředí, klidné zázemí.
7. Nebuďte k dítěti zbytečně tvrdí, ani je nerozmazlujte, zachovávejte ve výchově správnou míru, tím zmenšíte možnost záporných výchovných problémů u svého dítěte.
8. Buďte optimističtí, nikdy neztrácejte víru v moc výchovy.
9. Buďte v rodině jednotní ve svých výchovných požadavcích.
10. Při další výchově dětí úzce spolupracujte se školou. Nejdůležitější podmínkou při výchově je jednotné působení školy a rodiny.
11. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je       vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
12. Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
13. Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
14. Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
15. Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 
16. Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
17. Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
18. Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
19. Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
20. Podporujte vše, co povede k pozitivnímu vztahu dítěte ke škole a ke vzdělání. 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Časopis Jemňáček

obrázek
Přečtěte si letošní 4. číslo časopisu Jemňáček.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici
Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 731 180 822, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE
  • image 230
  • image 229
  • image 228
  • image 227
  • image 226
  • image 127

Created by © 2013 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy