logotyp

Poradny a centra pro mládež

Pedagogicko psychologická poradna

poradenství pro děti, žáky a studenty od 3 do 20 let, pro jejich rodiče, učitele a vychovatele, řešení vývojových, zdravotních, osobních, výukových či výchovných obtíží

Kontakt:

Vltavínská 1289 (budova polikliniky) 67401 Třebíč 
Tel. 568 848 815, 568 848 816 e-mail: ppptr@volny.cz


Poradna pro ženy a dívky

pomoc ženám, dívkám a rodinám v obtížných situacích (partnerské vztahy, domácí násilí, neplánované těhotenství. ..) trpícím matkám v tísni (zprostředkování kontaktů s odborníky psychology, soc. pracovníky, lékaři, právníky)

Kontakt:

Oldřichova 1 Třebíč Po-Čt: 8.00 - 17.00 hod Tel. 568 845 580

K-centrum NOE

kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pracující s uživateli drog, kteří nechtějí abstinovat nebo nemohou. aktivity směřují zejména k vyhledávání těchto lidí a k minimalizaci zdravotních i jiných rizik spojených s užíváním drog

 Kontakt:

Hybešova 10, 67401 Třebíč, tel: 568 840 688, tel. na terénní mobil: 776 158489, e-mail: noe.trebic@caritas.cz, www.volny.cz/kackotr

 

Klub Zámek

nealkoholový nízkoprahový klub SKLEP pomoc pří řešení problémů (škola, doma, s drogami, s úřady), možnost posedět, poslechnout si muziku, něco si zahrát ...

Kontakt:

L. Pokorného 15, Třebíč tel. 568 821 692, e-mail: klubzamek@volny.cz

 
O.s STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků)

nabízí pomoc dětem, mládeži, hendikepovaným lidem formou sociálního poradenství, sociální asistence, individuální a skupinové práce, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Kontakt:

Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229 Tel. 568 843 732, 775 725 655-9 e-mail: sdruzeni@stred.info

 
Komunitní centrum Ambrela

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které se systematicky a dlouhodobě věnuje romské populaci zaměřujeme se na speciální předškolní přípravu pro děti, dále na individuální školní přípravu a na smysluplné a pozitivní trávení volného času

Provoz:

Dopolední: po-pá 9:00 - 12:00

Odpolední: po-čt 12:00 - 17:00 pá 12:00 - 16:00

Kontakt:

Leopolda Pokorného 15 67401 Třebíč

tel. 568 821 625,  e-mail: ambrela.trebic@caritas.cz
www.trebic.charita.cz

 
Pedagogicko-psychologická poradna

Provozuje diagnostickou a terapeutickou činnost pro děti a mládež, poradenství pro děti a rodiče a logopedii.

Kontakt:

 Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod, 580 01, telefon:  569 422 171 nebo 569 425 954

Web: ppphb.hbnet.cz
e-mail: ppp@hbnet.cz

 Speciálně pedagogické centrum (SPC) Havlíčkův Brod

Speciálně pedagogické centrum Havlíčkův Brod je školské poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

Kontakt:

Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 580 03 (2.patro)

Telefon/fax: 569 428 925         e-mail: spc.jitrenka@tiscali.cz

 
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

Kontakt:

Demlova 28, Jihlava, 586 01

Web: http://www.msdemlova.cz             e-mail: spc.jihlava@centrum.cz


Linka bezpečí

 
Je vhodné konzultovat návštěvu PPP i SPC s třídním učitelem, případně výchovným poradcem.

 

 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Časopis Jemňáček - letní vydání

obrázek
Přečtěte si prázdninové - již 45. - vydání našeho školního časopisu Jemňáček.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici
Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 731 180 822, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE
  • image 230
  • image 229
  • image 228
  • image 227
  • image 226
  • image 127

Created by © 2013 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy