logotyp

Realizované projekty z OP VK

Realizované projekty z OP VK

      V období 1. 4. 2011 až 30. 9. 2013 byl realizován projekt s názvem „Brána ke vzdělávání“ z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše finančních prostředků tohoto projektu činila 2 445 230,-- Kč. Z ESF bylo poskytnuto 85% z celkové dotace, což činí 2 078 445,50 Kč a 15% bylo financováno ze státního rozpočtu a to částkou 366 784,50 Kč.
      Projekt byl zaměřen na využívání ICT při výuce a využívání nových technologií (interaktivních tabulí) při výuce. V průběhu projektu bylo proškoleno 20 učitelů, kteří se seznámili s využíváním nových výukových metod při výuce v různých předmětech. Ve třídách bylo nainstalováno 7 nových interaktivních systémů, které jsou i nádále využívány při výuce. V souvislosti s tím byla vytvořena řada interaktivních výukových materiálů, které je možno využívat při vyuce.  Tyto interaktivní výukové materiály je možno používat jak na naší škole, tak tyto materiály mohou využívat při výuce na dalších školách ostatní učitelé. Materiály jsou dostupné na internetu nebo je můžeme ze školy zaslat případných zájemcům z řad učitelů jiných škol.

       Od 5. 3. 2014 realizujeme projekt s názvem „Projektové vyučování – výuka žáků ve skupinách při výuce v projektových učebnách nebo přírodě“.
      Při realizaci tohoto projektu budou vytvořeny výukové materiály pro různé předměty v oblasti EVVO a anglického jazyka. Výukovými materiály budou pracovní listy, metodické listy, prezentace nebo také interaktivní materiály pro skupinové vyučování v anglickém jazyce, tak při výuce EVVO.
     V průběhu měsíce června 2014 bylo v přírodním areálu Zvůle realizováno projektové vyučování pro 7. ročníky zaměřené na EVVO. Projektové vyučování ve skupinách se uskutečnilo v temínu 9. června až 11. června 2014. Další projektová výuka ve skupinách probíhala pro 8. ročníky v termínu 11. června až 13. června se zaměřením na EVVO a výuku anglického jazyka. U 9. ročníku proběhlo projektové vyučování ve skupinách v termínu 16. června až 18. června. Tato výuka byla zaměřena na skupinové vyučování anglického jazyka. 
Další projektové vyučování anglického jazyka ve 4. až 9. ročnících probíhalo při skupinové nebo projektové výuce ve výukových hodinách anglického jazyka formou různých projektů. Na tuto výuku byly vytvořeny různé pracovní materiály (pracovní a metodické listy, prezentace nebo interaktivní materiály použitelné na interaktivní tabuli nebo v písemné formě). Tato výuka probíhala od září 2014 do ledna 2015.
Další projektová výuka probíhala v září pro 6. ročníky. Byla zaměřena na EVVO a uskutečnila se v termínu od 3. do 5. září. Tato výuka se uskutečnila jednak v prostorách školy a také v přírodním prostředí Jemnice a okolí.
Další oblastí projektového vyučování byla volba řemesla pro 9. ročníky. V rámci této aktivity žáci absolvovali exkurze do výrobních podniků (Bast a Isobast Moravské Budějovice, TRW Dačice a SWN Mladoňovice). K těmto exkurzím a volbě řemesla byly vytvořeny pracovní a metodické listy.
Vytvořené výukové materiály jsou uloženy na webu: https://sites.google.com/a/zsjemnice.cz/provyjem/  a zde je možno je stáhnout a s nimi dále pracovat.
Další realizované projekty:

 

Modernizace a inovace výukového systému na ZŠ v Jemnici

 

Zateplení a stavební úpravy tělocvičny ZŠ v Jemnici

 

Nebojme se technologií – buďme interaktivní.

 

 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Časopis Jemňáček

obrázek
Přečtěte si aktuální vydání našeho školního časopisu Jemňáček.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici
Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 731 180 822, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE
  • image 228
  • image 227
  • image 226
  • image 230
  • image 229
  • image 127

Created by © 2013 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy